Duiding bij de mediaberichtgeving over de “nieuwe” konijnenziekte

01/08/2016

HOGE STERFTE VAN KONIJNEN NAAR AANLEIDING VAN HET OPDUIKEN VAN HET VIRUS DAT RABBIT HEMORRAGIC DISEASE (VARIANT 2) VEROORZAAKT

Recent is aan het licht gekomen dat variant 2 van het virus dat het viraal hemorragisch syndroom bij konijnen (Rabbit Hemorragic Disease –RHD) veroorzaakt zowel in België als in de buurlanden aan de oorsprong ligt van een hoge konijnensterfte.
Deze besmettelijke ziekte is niet overdraagbaar op de mens en staat niet op de lijst van meldingsplichtige ziekten (KB van 3 februari 2014). Dit betekent dat er geen officieel controleprogramma bestaat voor RHD: de preventie en bestrijding gebeurt op vrijwillige basis.

Preventie en bestrijding

Er bestaat geen behandeling tegen deze ziekte. De aanbevolen bestrijdingsmaatregelen zijn het in quarantaine plaatsen van besmette/verdachte dieren en het stopzetten van alle aanvoer naar en afvoer van een besmet bedrijf.
Vaccinatie blijft het meest doeltreffende middel om vatbare dieren te beschermen. Het vaccin tegen RHDV-1 biedt geen bescherming tegen RHDV-2. Er bestaat wel degelijk een vaccin tegen variant 2, maar dit vaccin is momenteel niet geregistreerd in België. In Spanje is het wel verkrijgbaar en wij hebben het in voorraad.


Het wordt ook ten stelligste aanbevolen dat fokkers hun dieren laten vaccineren, indien ze bestemd zijn voor de verkoop of moeten deelnemen aan wedstrijden of andere verzamelingen. Aan de organisatoren van zulke evenementen wordt ook sterk aanbevolen om de vaccinatie als voorwaarde voor deelname op te leggen.

Bioveiligheid

Wilde konijnen zijn het primaire reservoir van RHDV-2. Meerdere studies maken gewag van klinische infectie met RHDV-2 bij de Europese haas (L. europaeus : 2 gevallen in Duitsland in 2014; 40 positieve hazen in Frankrijk in 2015). Bijgevolg dienen de basisbioveiligheidsregels nageleefd te worden : contact met wilde fauna vermijden.

Enkele epidemiologische gegevens

De zogenaamde klassieke "RHD" werd geïdentificeerd in 1984. Het gaat om een besmettelijke virale ziekte bij konijnen (Oryctolagus cuniculus) die een verhoogde sterfte veroorzaakt bij dieren ouder dan 8 weken, hetgeen het eerste uiterlijk waarneembaar teken is dat de ziekte zich voordoet op een bedrijf. De voornaamste letsels die zichtbaar zijn bij autopsie zijn leverletsels, bloedingen ter hoogte van de longen en de luchtpijp, puntbloedingen op de nieren en een algemeen hemorragisch syndroom.
In 2010 is de nieuwe variant RHDV-2 opgedoken bij wilde en gekweekte konijnen, die nochtans correct gevaccineerd waren tegen RHDV-1 en hetzelfde type van symptomen vertoonden als de klassieke vorm. Het RHDV-2-genotype is verschillend van het RHDV-1-genotype, hetgeen verklaart dat er geen kruisreactie is met de vaccins en impliceert dat het essentieel is om konijnen te vaccineren met een vaccin dat specifiek gericht is op de doelstam.

Voor meer informatie kunt u de volgende link raadplegen: Disease cards

Bron:
Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van Dierlijke Producten"
DG Controlebeleid – FAVV
 

Print Friendly, PDF & Email