Maatregelen ivm vogelgriep (update)

Informatie voor hobbyhouders (particulieren)

Er zijn begin februari na het aantreffen van vogelgriep bij een hobbyhouder van siervogels maatregelen tegen vogelgriep genomen. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle houders van pluimvee en andere vogels in heel België.

Deze maatregelen werden in de eerste plaats genomen om alle gehouden vogels te beschermen tegen vogelgriep, dat zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk is voor deze dieren.

Dit zijn de algemene maatregelen (voor versoepelingen: zie onder):

  • Pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels moeten opgehokt of afgeschermd worden zodat contact met wilde vogels kan voorkomen worden.

De afscherming kan uitgevoerd worden door het opsluiten van het pluimvee in een gebouw, maar het is ook mogelijk om de dieren buiten op een terrein of een deel van een terrein af te schermen als dit volledig – zowel langs de zijkanten als langs boven – met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden. Deze voorzorgsmaatregel is bedoeld om direct contact te verhinderen met wilde vogels die vogelgriep kunnen overbrengen.

  • Verzamelingen van pluimvee en van andere gehouden vogels zijn verboden.
  • Openbare markten van pluimvee en andere gehouden vogels zijn verboden.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 9 april en zullen eventueel verlengd worden of versoepeld worden in functie van het risico.

Sinds 11 maart zijn er nieuwe versoepelingen op de verplichte preventieve maatregelen die bovenop de versoepelingen komen die op 1 maart zijn ingegaan. Deze versoepelingen zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod. De versoepelingen zijn te bekijken via de volgende link.

Indien er in de komende week in ons land geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld, zullen eventueel bijkomende versoepelingen mogelijk zijn vanaf 18 maart.

Het FAVV benadrukt dat het consumeren van pluimveevlees en eieren volkomen veilig is. Het betrokken vogelgriepvirus is niet besmettelijk voor de mens noch voor andere huisdieren. Er is daarom geen enkel risico voor de volksgezondheid.

Voor meer informatie:

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/

F.A.Q.

Call Center: 0800 99 777

 

Print Friendly, PDF & Email