Wegens vervanging van onze telefoon/internet centrale kan u vrijdag 14 april niet met betalen bancontact

Onze excuses alvast voor het ongemak.

VOGELGRIEP: OPHEFFEN VAN DE AFSCHERMPLICHT BIJ HOBBYHOUDERS

Minister van Landbouw Willy Borsus heft op vrijdag 17 maart om 14h00 de meeste maatregelen voor vogelgriep op voor pluimvee en vogels van hobbyhouders, duiven en struisvogels. Professionele pluimveehouders moeten daarentegen nog geduld hebben: net als in november, toen de eerste maatregelen werden opgelegd, is het risico voor dit type houderij nog te groot.

 

Hoe is de situatie op dit ogenblik?

In België zijn in de loop van februari drie besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: een bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en twee bij wilde vogels in Oud-Heverlee en Huldenberg. De laatste besmetting dateert al van 3 weken geleden; ook in de buurlanden evolueert de situatie gunstig. Dit wijst erop dat er heel wat minder vogelgriepvirus circuleert bij wilde vogels. De kans op besmetting van gehouden vogels is daardoor voldoende afgenomen om de meeste voorzorgsmaatregelen bij hobbyhouders te laten vallen.

Wat verandert er voor hobbyhouders?

Hobbyhouders dienen hun pluimvee en vogels niet meer verplicht af te schermen. Het FAVV raadt deze beschermingsmaatregel nog wel sterk aan, zeker in de buurt van waterplassen of waterlopen waar de kans groter is, dat nog besmette wilde vogels aanwezig zijn. Het risico van vogelgriepvirus is immers nog niet helemaal verdwenen. Hobbyhouders zijn daarom ook nog steeds verplicht om hun dieren binnen of afgeschermd te voederen en te drenken.

Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, prijskampen, verkopen, beurzen, …), inbegrepen de trainingsvluchten en wedstrijdvluchten met duiven, kunnen opnieuw plaatsvinden onder de gebruikelijke voorwaarden: toestemming van de burgemeester, controle door een dierenarts en bijhouden van een lijst met deelnemende houders.
Ook zijn hobbyhouders opnieuw toegelaten op openbare markten. Zoals steeds, moeten de aangeboden dieren in de 10 dagen voordien opgesloten of afgeschermd gezeten hebben.

Het jagen met roofvogels blijft nog steeds verboden. Bij dit type activiteit is het risico op besmetting door wilde vogels nog steeds te groot.

Wat verandert er voor professionele houders?

Bij professionele pluimveehouders, die altijd veel grotere aantallen vogels houden, wordt de afschermplicht voorlopig nog behouden. Een uitzondering wordt gemaakt voor houderijen met loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes, …): bij hen is het opsluiten of het houden onder netten niet meer verplicht, maar nog wel sterk aangeraden. Net zoals bij hobbyhouders, moeten ook zij hun vogels nog steeds binnen of afgeschermd voederen en drenken.
Het Agentschap evalueert de situatie in België en in de buurlanden dagelijks. Indien de gunstige situatie van vandaag aanhoudt, dan is het volledig opheffen van de ophokregeling eventueel vóór 10 april mogelijk.

Het FAVV moedigt de professionele houders en hobbyhouders aan om de nog resterende maatregelen strikt toe te passen, aangezien het gevaar nog niet helemaal geweken is.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
– Alle informatie over vogelgriep:www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
– Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Informatie voor hobbyhouders (particulieren)

Er zijn begin februari na het aantreffen van vogelgriep bij een hobbyhouder van siervogels maatregelen tegen vogelgriep genomen. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle houders van pluimvee en andere vogels in heel België.

Deze maatregelen werden in de eerste plaats genomen om alle gehouden vogels te beschermen tegen vogelgriep, dat zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk is voor deze dieren.

Dit zijn de algemene maatregelen (voor versoepelingen: zie onder):

  • Pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels moeten opgehokt of afgeschermd worden zodat contact met wilde vogels kan voorkomen worden.

De afscherming kan uitgevoerd worden door het opsluiten van het pluimvee in een gebouw, maar het is ook mogelijk om de dieren buiten op een terrein of een deel van een terrein af te schermen als dit volledig – zowel langs de zijkanten als langs boven – met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden. Deze voorzorgsmaatregel is bedoeld om direct contact te verhinderen met wilde vogels die vogelgriep kunnen overbrengen.

  • Verzamelingen van pluimvee en van andere gehouden vogels zijn verboden.
  • Openbare markten van pluimvee en andere gehouden vogels zijn verboden.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 9 april en zullen eventueel verlengd worden of versoepeld worden in functie van het risico.

Sinds 11 maart zijn er nieuwe versoepelingen op de verplichte preventieve maatregelen die bovenop de versoepelingen komen die op 1 maart zijn ingegaan. Deze versoepelingen zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod. De versoepelingen zijn te bekijken via de volgende link.

Indien er in de komende week in ons land geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld, zullen eventueel bijkomende versoepelingen mogelijk zijn vanaf 18 maart.

Het FAVV benadrukt dat het consumeren van pluimveevlees en eieren volkomen veilig is. Het betrokken vogelgriepvirus is niet besmettelijk voor de mens noch voor andere huisdieren. Er is daarom geen enkel risico voor de volksgezondheid.

Voor meer informatie:

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/

F.A.Q.

Call Center: 0800 99 777

 

De prachtige kalenders van Royal Canin voor 2017 zijn binnen gekomen!  Als je zelf een exemplaar wil, mag je gerust binnenspringen om er een op te halen.  Wel tijdens de openingsuren en zolang de voorraad strekt natuurlijk! winkwp_20161122_10_14_36_pro1